Skip to content Skip to footer
Corporate

Corporate Social Responsibility

The Unknowns of the History of Cyprus and the SAMTAY FOUNDATION...

SAMTAY Foundation

SAMTAY Foundation is a social responsibility project founded in 2000 under the chairmanship of Suna Atun with family members.

Our mother, Mrs. Suna Atun, whose foundation is the founder of our company and who has made great efforts in its development, who brought very important values ​​to our company, was founded and chaired it until her death. Suna Atun, who has brought important works in the field of literature and history with the SAMTAY FOUNDATION, provided an organic bond between the foundation and our group and brought the corporate social responsibility dimension to our company. 

The main mission of the foundation is to bring to light all parts of the history of Cyprus that have remained unknown in the history of culture, literature, history, economy and social life. 55 publications in these fields have been brought into Turkish Cypriot history, most of them researches conducted by Mr. Suna Atun and Ata Atun between 2000-2017.  

Kurumsal

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kıbrıs Tarihi'nin Bilinmeyenleri ve SAMTAY VAKFI...

SAMTAY VAKFI...

SAMTAY Vakfı, 2000 yılında Suna Atun başkanlığında aile fertleri ile birlikte kurulan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Vakfı şirketimizin kurucusu olan ve gelişmesinde büyük emekleri olan, firmamıza çok önemli değerler kazandıran, annemiz Sayın Suna Atun kurmuş ve vefatına kadar başkanlığını yapmıştır. SAMTAY VAKFI ile Edebiyat ve tarih alanında önemli eserler kazandıran Sayın Suna Atun, vakıf ve grubumuz arasında organik bağ sağlayıp şirketimize kurumsal sosyal sorumluluk boyutunu kazandırmıştır. 

Vakfın ana misyonu Kıbrıs Tarihi’nin kültür, edebiyat, tarih, ekonomi ve sosyal yaşamının tarihte bilinmez kalmış tüm kesitlerini gün yüzüne çıkarmaktır. Bu alanlarda 2000-2017 yılları arasında büyük bir çoğunluğunu Sayın Suna Atun ve Ata Atun’un bizzat yaptığı araştırmalarla tam 55 yayın Kıbrıs Türk tarihine kazandırılmıştır.